Παιχνίδι για DJ’S – Game for DJ’S !!!!


groovy station 102.4 fm Μόλις φορτώσει πατήστε START GAME !!!

Groovy Station 102.4 fm

script language=”javascript”>
document.onmousedown=disableclick;
status=”Right Click Disabled”;
Function disableclick(event)
{
if(event.button==2)
{
alert(status);
return false;
}
}Comments are closed.